Kategori: Genel

KavramlarKavramlar

Epistemoloji (Bilgi Bilimi) Epistemoloji ya da bilgi bilimi, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. İlk çağlarda Thales gibi filozoflar metafizik ile ilgileniyorlardı. – Wikipedia # https://www.youtube.com/watch?v=i3x_tmm8LfE # https://www.youtube.com/watch?v=Xp6EU3Q1x14&list=PLfFz63YLe29qzkGHIr84Ck1ROMU2bipOU